چهارشنبه ٠٩ فروردين ١٣٩٦
صفحه اصلیI حوزه رياستI اخبارI آموزشI تماس با ماI تاریخچه
منو اصلی
آموزش و امور دانشجویی
حوزه آموزش
حوزه ی آموزش دانشگاه شامل زیر مجموعه های زیر می باشد :
1- خدمات آموزشی :در این حوزه برای هر رشته کارشناس آموزشی وضغیت تحصیلی دانشجویان و ارائه دروس را پیگیری می نماید.
2- کارگزینی هیئت علمی :دراین حوزه امور مربوط به جذب و موارد مربوط به اعضای هیئت علمی انجام می گیرد.
3- دایره امتحانات :برگزاری مطلوب ماتحانات و ثبت نمرات و اعتراضات در این حوزه انجام می گیرد.

حوزه اموردانشجویی

درحوزه اموردانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراوان بخش های زیر فعال می باشند :

1- فارغ التحصیلان   

 2- خوابگاه

3- دفترمشاوره و راهنمایی

4- سلف سرویس

5- تربیت بدنی

6- کمیته انضباطی

7- نقل و انتقالات

8- بیمه دانشجویی

9- مشمولین
 

 

 

ورود دانشجو

اوقات شرعی
صفحه اصلیI معاونت آموزشي و دانشجوئيI معاونت اداري ماليI اخبارI تماس با ماI تاریخچه

   © Saravan Azad University.