پنج شنبه ٢٦ مهر ١٣٩٧
صفحه اصلیI حوزه رياستI اخبارI آموزشI تماس با ماI تاریخچه
منو اصلی
سيلابس دروس
سیلابس دروس
   دانلود : کارشناسی پیوسته عمران           حجم فایل 82 KB
   دانلود : کارشناسی ناپیوسته عمران           حجم فایل 118 KB
   دانلود : کاردانی پیوسته عمران           حجم فایل 82 KB
   دانلود : کاردانی ناپیوسته عمران           حجم فایل 82 KB
   دانلود : برنامه هفتگی کارشناسی دینی-عربی نیمسال دو م ٩٢-٩٣           حجم فایل 58 KB
   دانلود : برنامه هفتگی کارشناسی آموزش ابتدایی نیمسال دوم ٩٢-٩٣           حجم فایل 67 KB
   دانلود : برنامه هفتگی کاردانی آموزش ابتدایی نیمسال دوم ٩٢-٩٣           حجم فایل 86 KB
   دانلود : سیلابس آموزش ابتدایی کارشناسی-مهر٩٠           حجم فایل 59 KB
   دانلود : سیلابس دینی عربی-غیرمرتبط-بهمن ٩١           حجم فایل 64 KB
   دانلود : سیلابس آموزش ابتدایی کاردانی مهر٩٠           حجم فایل 61 KB
   دانلود : کارشناسی غیرمرتبط حسابداری           حجم فایل 203 KB
   دانلود : حسابداری           حجم فایل 205 KB
   دانلود : کاردانی اقتصاد           حجم فایل 203 KB
   دانلود : کاردانی نرم افزار           حجم فایل 195 KB
   دانلود : کارشناسی پیوسته ادبیات ٩٠           حجم فایل 200 KB
   دانلود : کارشناسی ناپیوسته غیرمرتبط ادبیات           حجم فایل 163 KB
   دانلود : کاردانی تربیت معلم ادبیات           حجم فایل 166 KB
   دانلود : سیلابس دروس تربیت بدنی           حجم فایل 1679 KB
   دانلود : کارشناسی علوم تجربی مهر ٨٨           حجم فایل 43 KB
   دانلود : کارشناسی علوم تجربی بهمن ٨٧           حجم فایل 43 KB
   دانلود : کاردانی علوم تجربی           حجم فایل 70 KB
ورود دانشجو

اوقات شرعی
صفحه اصلیI معاونت آموزشي و دانشجوئيI معاونت اداري ماليI اخبارI تماس با ماI تاریخچه

   © Saravan Azad University.