پنج شنبه ٢٦ مهر ١٣٩٧
صفحه اصلیI حوزه رياستI اخبارI آموزشI تماس با ماI تاریخچه
منو اصلی
امور پژوهشي
مدير امور پژوهشي: آقای عبدالرحمن یعقوبی


   دانلود : صورتجلسه برگزاری سخنرانی           حجم فایل 222 KB
   دانلود : شرکت دانشجویان در مقالات علمی پژوهشی           حجم فایل 1582 KB
   دانلود : نشریات نامعتبر           حجم فایل 958 KB
   دانلود : نحوه ی درج نام واحددرمقالات علمی           حجم فایل 30 KB
   دانلود : هزینه ی مقالات علمی           حجم فایل 958 KB
   دانلود : قراردادطرح پژوهشی           حجم فایل 380 KB
   دانلود : فرم تشویق مقالات           حجم فایل 176 KB
   دانلود : فرم سخنرانی           حجم فایل 224 KB
   دانلود : فرم صفرطرح پژوهشی           حجم فایل 176 KB
   دانلود : فرم الف طرح پژوهشی           حجم فایل 56 KB
   دانلود : tashvighi-konfarans.pdf           حجم فایل 958 KB
   دانلود : tashvigh-jadid.pdf           حجم فایل 508 KB
   دانلود : motamam-tashvighi-new.pdf           حجم فایل 237 KB
امتیازدهی
ورود دانشجو

اوقات شرعی
صفحه اصلیI معاونت آموزشي و دانشجوئيI معاونت اداري ماليI اخبارI تماس با ماI تاریخچه

   © Saravan Azad University.