شنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٧
صفحه اصلیI حوزه رياستI اخبارI همایش راهبردهای توسعه شهرستان سراوان I تماس با ما
منو اصلی
معاونت اداری ومالی

معرفی : معاون اداری و مالی 

چ

 

نام و نام خانوادگی : عبدالغفور محمد زاده 

سوابق تحصیلی:

مدرک تحصیلی :   کارشناس ارشد حسابداری 

 

ورود دانشجو

اوقات شرعی
صفحه اصلیI اخبارI همایش راهبردهای توسعه شهرستان سراوان I تماس با ما

   © Saravan Azad University.